Kontakt

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail

Dane osobowe i ich przetwarzanie:

1.       Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest „Koliber” Ilona Kamińska (dalej: Koliber), ul. Michała Drzymały 1, 89-100 Nakło nad Notecią, nr NIP 9670626634, nr REGON 090556084. Może się Pani/Pan skontaktować z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@koliber-osrodek.pl.
2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, którą Pani/Pan wysłała lub przekazała do Kolibra, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych, a prawną podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
3.       Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz Kolibra usługi hostingu poczty elektronicznej oraz podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne.
4.       Koliber przetwarza Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania wymiany wiadomości lub rozmów pomiędzy Panią/Panem a Kolibrem, oraz do upływu 3 miesięcy od dnia zakończenia tego kontaktu. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
5.       Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6.       W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7.       Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.