Jestem psychoterapeutą, pedagogiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, założycielką i dyrektorem Ośrodka w Nakle nad Notecią i w Szubinie.  Od kilku lat pracuję z osobami uzależnionymi i członkami rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w kontakcie indywidualnym i w ramach grup terapeutycznych.

Prowadzę Gabinet Psychoterapii (https://www.gabinetmyflow.pl/) i  Przestrzeń dla kobiet My FLow ( https://www.facebook.com/ilonakaminska.eu/?modal=admin_todo_tour) miejsca wzrastania wewnętrznego, rozwoju osobistego, dojrzewania i rozkwitania jako kobiety świadome siebie i swoich potrzeb.  Prowadzę grupy rozwojowe dla kobiet poprzez pracę ciałem i ruchem i psychoterapię, Praca z kobietami i energią kobiecą jest dla mnie dodatkowym źródłem siły i energii.

 

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, socjoterapeutą, pedagogiem dodatkowo w Ośrodku pełnię funkcję Kierownika.

Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Z osobami z uzależnieniem oraz z ich bliskimi pracuję od wielu lat. Wzbogacam swoją wiedzę na licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach. Swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji.

Jestem z wykształcenia pedagogiem społecznym. Ukończyłam również studia z profilaktyki uzależnień. Jestem specjalistą terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Mam doświadczenie z praca z osobami dorosłymi, z zaburzeniami psychicznymi, uposledzonymi umysłowo, przewlekle chorymi. Prowadzę warsztaty i pogadanki z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Uczestniczę w szkoleniach i konferencjach naukowych. 

Z wykształcenia jestem psychologiem o specjalności klinicznej oraz specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.
Ukończyłam również trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie terapeuta ds. uzależnień.
W dalszym  ciągu dbam o rozwój swoich umiejętności jak i podnoszenie kwalifikacji, dzięki uczestnictwu w różnych szkoleniach czy kursach min. kurs terapii poznawczo-behawioralnej, prewencja zachowań suicydalnych, podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie.
W pracy kieruję się zasadami etyki, z zadbaniem o budowanie bezpiecznej relacji i akceptacji.
Jestem z pielęgniarką z ponad 25-letnim stażem.
Na co dzień pracuję z osobami przewlekle chorymi, z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi, otępieniem, alzheimerem, zespołem Downa oraz z osobami uzależnionymi.
W mojej pracy liczy się empatia, cierpliwość oraz zrozumienie człowieka i jego problemów. 

Jestem lekarzem specjalizuję się w psychiatrii. W 2010 roku ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2012 r. pracowałam w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, gdzie ukończyłam szkolenie specjalizacyjne.

Z wykształcenia psycholog, socjolog oraz specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Posiadam również certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji.

Z osobami znajdującymi się w problemie uzależnień pracuję od 10 lat. W ramach wykonywanego zawodu współpracuję również z placówkami resocjalizacyjnymi, punktami konsultacyjnymi oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego.

W pracy terapeutycznej, w głównej mierze korzystam z modelu pracy poznawczo - behawioralnej.

Jestem Instruktorem terapii uzależnień w trakcie certyfikacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Ukończyłam akredytowane Studium Psychoterapii Uzależnień w Łodzi.  

Z wykształcenia pedagog i politolog. Jestem także certyfikowanym mediatorem.

Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi zdobywałam m.in. w Klinice Psychiatrii  Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. 

Stale podnoszę swoje kompetencję uczestnicząc w szkoleniach z zakresu uzależnień i psychoterapii.

W 2022 roku kończyłam Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.  

Aktualnie pracuję na  Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień w Ośrodku Koliber w Nakle Nad Notecią gdzie prowadzę terapię grupową .

Pracuję również w ośrodku długoterminowym, gdzie pracuję metodą społeczności terapeutycznej.  

Moja praca jest poddawana stałej superwizji.

Jestem psychologiem.

Studia ukończyłem na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, a obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej oraz szkolenia z dialogu motywującego.

Aktualnie pracuje na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień w Nakle Nad Notecią gdzie prowadzę zajęcia grupowe.

Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, na których poruszamy również tematy związane ze stresem, emocjami, czy komunikacja.

Jestem pedagogiem  resocjalizacji i specjalistą Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji.

Od 18 lat pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu w oddziale terapeutycznym.

Prowadzę terapię indywidualną i grupową. 

Jestem Specjalistą ds. administracji i rejestracji w Ośrodku ”Koliber” w Nakle nad Notecią oraz filii w Szubinie.  

Do moich obowiązków należą m.in. wszelkie sprawy administracyjne,  organizacja i zapewnienie prawidłowej pracy recepcji, sprawowanie pieczy nad dokumentacją medyczną, umawianie spotkań z terapeutami i tak naprawdę koordynacja pracy wewnątrz Ośrodka.

Jednak to co najważniejsze to to, iż osoby trafiające do nas pierwszy kontakt mają właśnie ze mną a ja staram się zawsze z szacunkiem pomagać oraz udzielać wszelkich informacji a niejednokrotnie również wsparcia.

Bardzo pomaga mi w tym moja komunikatywność i otwartość na drugiego człowieka. Wyróżniam się wysoką kulturą osobistą, sympatią i opanowaniem.

Każdego dnia z pozytywną energią, wspieram osoby, które pojawiają się na mojej drodze.