Z wykształcenia jestem psychologiem o specjalności klinicznej oraz specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.
Ukończyłam również trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie terapeuta ds. uzależnień.
W dalszym  ciągu dbam o rozwój swoich umiejętności jak i podnoszenie kwalifikacji, dzięki uczestnictwu w różnych szkoleniach czy kursach min. kurs terapii poznawczo-behawioralnej, prewencja zachowań suicydalnych, podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie.
W pracy kieruję się zasadami etyki, z zadbaniem o budowanie bezpiecznej relacji i akceptacji.