Z wykształcenia psycholog, socjolog oraz specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Posiadam również certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji.

Z osobami znajdującymi się w problemie uzależnień pracuję od 10 lat. W ramach wykonywanego zawodu współpracuję również z placówkami resocjalizacyjnymi, punktami konsultacyjnymi oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego.

W pracy terapeutycznej, w głównej mierze korzystam z modelu pracy poznawczo - behawioralnej.